ОПИК

ОПИК

Един от най-засегнатите сектори от кризата с Коронавируса е туризмът. С помощта на фондовете на ЕС и национално съфинансиране, Травелисимо ООД получи възможност да съхрани дейността си и своя екип.

Травелисимо ООД е бенефициент, получил подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, при следните параметри:

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID19/ Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
 
Бенефициент: Травелисимо ООД
 
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 23.06.2020 г.
Край: 23.09.2020 г.

С изпълнението на проекта се осигуряват оборотни средства, с които дружеството да посрещне част от разходите си.
Общият ефект от изпълнението на проекта е осигуряване на икономическа стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19.

Травелисимо ООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.092-0515-C01, наименование: “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура: BG16RFOP002-2.092 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,  на стойност: 14 988.33 лв., от които 12 740.08 лв. европейско и 2 248.25 лв. национално съфинансиране.

Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 21.12.2020г. до 21.03.2021г.

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Травелисимо ООД е бенефициент, получил подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, при следните параметри:

Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002-2.095-0078 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): ТРАВЕЛИСИМО ООД
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 95 450,59 лв.
Начало: 15.03.2021 г.
Край: 30.06.2021 г.

С изпълнението на проекта се осигуряват оборотни средства, с които дружеството да посрещне част от разходите си.
Общият ефект от изпълнението на проекта е осигуряване на икономическа стабилност и по-лесно преодоляване на последиците от пандемията COVID-19 в един от най-засегнатите от ограниченията сектори.